Khamis, 22 Disember 2011

SAYA WAJIB MEYAKINI BAHAWA MASA DEPAN ADALAH UNTUK ISLAM

Islam secara lafziyan mempunyai makna:-

1-Menundukkan wajah (Islam al wajhi)
“Siapakah yang terlebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah mengangkat Ibrahim itu sebagai taulan/kesayangan
(-NYA)” (An-Nisaa’ 4:125)

2- Berserah diri (Istislam)
“Maka mengapa mereka mencari agama yang lain
selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri
kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka
dikembalikan.” (Aali ‘Imraan 3:83)
Islam adalah agama yang lengkap (hablum minallah wa hablum minan naas)

3- Suci, bersih (As-salaamah)

“Kecuali orang yang datang kehadirat Allah dengan hati yang suci (bersih)” (Asy-Syu‘araa’ 26:89)
Mereka yang jahil tentang Islam akan dimasukkan ke dalam neraka.

4- Selamat, sejahtera(As-salaam)

“Apabila telah datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, maka ucapkanlah kepada mereka‘salaamun alaikum’ (kesejahteraaan ke atas kamu)” (Al-An‘aam 6:54)
Apabila bertemu sesame Islam ucapkanlah salam (Assalamualaikum w.w.)

5- Perdamaian (As-salmu)

“Maka janganlah kamu lemah dan
menyeru kepada perdamaian, sedang kamu orang tertinggi (akan menang), dan Allah
berserta kamu (menolong-mu) dan Dia tidak akan mengurangkan (pahala) amalanmu.”
(Muhammad 47:35)

Kita mesti yakin bahawa perjuangan berlandaskan Islam itu pasti mencapai kemenangan.
Di dalam al-Quraan Islam disebut sebagai deen.
“Sesungguhnya agama (deen) disisi Allah ialah Islam” (Aali ‘Imraan 3:19)
“Barangsiapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya sedangkan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (Aali ‘Imraan 3:85)

Abul ‘Ala Maududi di dalam bukunya‘Prinsip-prinsip Islam’, deen mengandungi erti
sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk ibadah, kemasyarakatan, politik dan
jihad. Islam mencakupi keseluruhan hidup dan Islam secara lengkap menyediakan
keperluan manusia untuk mengatur hidup yang mudah difahami yang konsekuensinya
bakal mengantar kepada kejayaan muslim.

MANHAJ ISLAM

1.Manhaj Islam yang yang selaras dengan kehendak fitrah manusia.
Maksudnya:
14. Tidakkah Allah Yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui
(segala-galanya)? sedang ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha
mendalam PengetahuanNya.(al-Mulk:14)

2.Manhaj Islam bersifat Rabbani.
Maksudnya:
229. Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya;
dan sesiapa Yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah
orang-orang Yang zalim.(al-Baqarah:229)


3.Manhaj Islam bersifat Alamiyah(universal)
107. Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad),
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.(al-Anbiya’:107)

4.Manhaj Islam bersifat Murunah(Fleksibel)
Maksudnya:
10. Dan (Katakanlah Wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu):
"Apa jua perkara ugama Yang kamu berselisihan padanya maka hukum
pemutusnya terserah kepada Allah; hakim Yang demikian kekuasaannya ialah Allah
Tuhanku; kepadaNyalah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku rujuk kembali
(dalam Segala keadaan)".(al-Syura:10)

5.Manhaj Islam bersifat syumul atau menyeluruh.
138. (Katakanlah Wahai orang-orang Yang beriman: "Ugama Islam, Yang Kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah Yang mencorakkan seluruh kehidupan Kami Dengan corak Islam); dan siapakah Yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah Kami beribadat".(al-Baqarah:138)

SAYA MESTI HIDUP UNTUK ISLAM
Dalam dunia ini ada tiga kategori manusia.
1.Golongan yang hidup untuk dunia sahaja

29. Dan tentulah mereka akan berkata pula: "Tiadalah hidup Yang lain selain dari
hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah
kita mati".(al-An ‘am:29)

2.Golongan yang sesat antara dunia dan akhirat

12.; dan (sebaliknya) orang-orang Yang kafir menikmati
kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang
ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal
mereka.(Muhammmad:12)

3.Golongan yang menganggap dunia adalah ladang tanaman untuk di akhirat.

32. Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan
Yang sia-sia dan hiburan Yang melalaikan: dan Demi Sesungguhnya negeri akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang Yang bertaqwa. oleh itu, tidakkah kamu mahu
berfikir?(al-An ‘am:32)

PERSOALAN.
BAGAIMANAKAH CARA SAYA HIDUP UNTUK ISLAM?????
DISEDIAKAN OLEH:
YUSMI HANIFF BIN ARIFFIN AL-FARUQI
Yusmialfaruqi.blogspot
Rujukan:
1.Al-Quran
2-Apa ertinya saya menganut Islam oleh Imam Fathi Yakan.
3.Prinsip-Prinsip Islam oleh Imam Abul ‘Ala Maududi

Tiada ulasan:

Catat Ulasan