Ahad, 25 Disember 2011

HIJRAH MEMBENTUK MODAL INSAN REMAJA MUSLIM

Selamat datang tahun baru 1433 Hijrah dan selamat menyambut tahun baru masihi 2012.Mari semua remaja bertanya kepada diri masing-masing, “Adakah saya sudah membuat perubahan pada diri sendiri sebagaimana yang saya azam dan janjikan pada tahun lepas?”Jawapannya ada pada diri adik-adik sendiri samaada sudah,sedang atau belum lagi.Abang ingin menyedarkan diri sendiri dan adik-adik akan kepentingan kita membuat perubahan di dalam diri kita daripada keadaan yang tidak baik kepada yang baik dan daripada yang baik kepada yang lebih baik. Allah s.w.t telah berfirman di dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 yang bermaksud:'Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.'

Maksud Hijrah.

Hijrah bermaksud perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih bermakna serta berada pada lingkungan rahmat dan keredhaan dari Ilahi.Roh dan semangat hijrah Rasulullah saw mesti kita perhalusi dan kita dokong dalam kehidupan remaja kita pada hari ini.Kita merasakan kehidupan remaja hari ini sangat berhadapan dengan cabaran yang besar dan sukar.Terlalu banyak statistik dan angka yang menunjukkan salahlaku dan keruntuhan akhlak yang melibatkan remaja telah dipaparkan.Justeru perlu para remaja mengubah gaya hidup yang sonsang dan sesat kepada cara hidup Islam.Rasulullah saw telah bersabda dengan maksudnya:”Penghijrahan itu ialah sesiapa yang berhijrah daripada segala yang ditegah daripada melakukannya.”

Pembangunan Jiwa.

Untuk memastikan cita-cita tersebut tercapai, jiwa insan perlulah diisi dengan perasaan cintakan Allah dan Rasul serta cinta kepada kehidupan akhirat. Ini seterusnya akan dapat menyedarkan manusia tentang matlamat hidupnya di atas muka bumi ini. Dan di sini seluruh manusia perlu
memikul dua tanggungjawab utama iaitu selaku hamba Allah dan selaku khalifah Allah.Sebagai hamba Allah Taala,remaja mesti memahami tanggungjawab hamba iaitu “Kami dengar dan kami patuh.” Ini bersesuaian dengan firman Allah s.w.t di dalam surah Az-Zariat ayat 56 yang bermaksud: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Ku”. Mari kita koreksi diri dengan bertanya beberapa
soalan.Sejauhmana aku telah mematuhi perintah Allah Taala?Adakah aku telah menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang?Bagaimana keikhlasan diriku dalam beribadah kepada Allah?Apakah usaha aku untuk membina kekuatan jiwa dan hati?Semua persoalan ini mesti anda jawab dengan rendah hati dan jujur supaya anda dapat menilai tahap prestasi anda sebagai hamba Allah Taala. Oleh kerana pada hari ini para remaja tidak berjaya menyucikan jiwa supaya taat dan takut kepada Allah serta tidak mencintai Rasulullah saw dengan sepenuh hati,maka jangan harap kita akan dapat memperolehi kejayaan dunia dan akhirat.Ini telah dijelaskan oleh Allah Taala dalam surah An-Nur ayat 52 yang bermaksud” Dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang Yang beroleh kemenangan”.

Kesan daripada kelemahan dan kerosakan jiwa,remaja telah terlibat dengan kerosakan aqidah dan keruntuhan akhlak yang serius.Ini dibuktikan dengan statistik beberapa jenayah yang
melibatkan remaja Muslim dan orang Melayu seperti keterlibatan orang Melayu dalam penagihan dadah adalah melebihi daripada bangsa-bangsa lain iaitu jumlah penagih baru dikalangan orang Melayu melebihi 10,000 orang berbanding bangsa-bangsa lain seperti Cina yang 2000 orang dan India kurang dari 2000 orang.

Pembangunan Mental
Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:”Jadikanlah dirimu orang alim (berilmu) atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang selalu mendengar pengajaran atau orang yang mencintai
(tiga golongan yang tersebut) dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang kelima, yang dengan sebabnya engkau akan binasa.” Riwayat al-Bazzar

Pembangunan insan juga mestilah menitikberatkan pembangunan mental (akal). Akal manusia mestilah diisi dengan pelbagai jenis ilmu yang dianjurkan oleh Islam untuk mempelajarinya. Antara ilmu yang perlu dititikberatkan ialah ilmu berkenaan dengan Fardhu Ain seperti ilmu Tauhid, Feqah dan juga Tasawwuf serta ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu
Sains dan Geografi.Justeru remaja tidak boleh membenarkan diri mereka berada dalam keadaan jahil atau tidak berilmu.Sekiranya kita yakin dengan Rasulullah SAW yang menunjukkan jalan bagi kita untuk menjadi umat yang disegani dan dihormati,maka sepatutnya remaja berlumba-lumba untuk mengejar dan menimba sebanyak mungkin ilmu khususnya ilmu agama.Sejarah telah membuktikan bahawa umat Islam menjadi umat yang hebat apabila kita menguasai pelbagai cabang ilmu sepertimana yang berlaku pada zaman kerajaan Umaiyah dan Abbasiyah. Ibnul Qoyyim menerangkan yang dimaksud ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah,
dan penjelasan para sahabat. Atau dengan bahasa lain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap hamba adalah bagaimana hamba mengenal Allah kemudian mentauhidkan-Nya dalam seluruh sifat yang khusus bagi Allah, mengenal Rasul-Nya, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, demikian pula tata cara shalat, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya sehingga tidaklah dia melakukan suatu ibadah kecuali telah dilandasi ilmu mengenai ibadah tersebut. Imam Mawardi juga menyatakan bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya
dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkan, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan dan jauh dan mendapat hidayat pertunjuk, serta ia termasuk dalam golongan yang kelima yang binasa.

Marilah kita meninggalkan segala sangkaan bodoh yang cuba diletakkan oleh musuh-musuh
Allah dalam minda kita bahawa untuk menjadi hebat,kita hanya perlu menjadi umat
Madiah(Materialis) iaitu umat yang hanya percaya kepada kebendaan dan harta.Cuba
kita lihat hari ini ,umat Islam khususnya remaja lebih banyak bercerita tentang mencari jalan untuk mengejar kekayaan,glamor,pangkat dan segalanya yang bersangkutan dengan keduniaan tetapi menyisihkan ilmu dan peradaban sehingga manusia akhirnya runtuh aqidah,berakhlak buruk dan tidak berperikamusiaan demi mengejar semua sangkaan itu.Sedangkan Allah telah berfirman dengan maksudnya”:Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan yang berilmu diantara kamu beberapa darjat.”Jelaslah kepada kita hanya dengan ilmu sahaja mampu mengubah manusia daripada kegelapan,kejahilan,kesesatan,kepalsuan dan kemunduran kepada cahaya Allah,kebijaksanaan,kebenaran dan kemajuan.Sedarlah remaja bahawa musuh-musuh
Allah khususnya Yahudi sentiasa berusaha untuk merosakkan remaja Muslim melalui hiburan,pendidikan,seks,sukan dan sebagainya.Janganlah kita menjadi orang yang bodoh dengan hanya mengikut telunjuk Yahudi yang menyesatkan.

Pembangunan Fizikal

Kita juga perlu dan wajar memiliki fizikal yang sihat untuk membina tamadun Islam selaras dengan tuntutan Allah s.w.t yang mahukan hamba-Nya menjadi khalifah di muka bumi ini. Tubuh yang sihat akan melahirkan akal yang sihat, seterusnya dapat merancang pelbagai
perkara untuk manfaat umat Islam sejagat.Kita hendaklah memastikan kandungan makanan yang diambil perlulah seimbang iaitu memenuhi segala keperluan seperti protein, karbohidrat, garam galian, vitamin dan sebagainya. Makanan yang akan diambil juga mestilah berpunca daripada sumber yang halal dan cara penyediaannya juga mestilah mengikut kehendak syarak.Allah telah memerintahkan hambanya supaya mencari dan memastikan makanan yang halal dan bersih sahaja masuk menjalar didalam tubuh anak adam sepertimana maksud firman Allah s.w.t di dalam surah al-Baqarah ayat 172 :“Wahai orang-orang yang beriman!
Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya.”

Oleh yang demikian,remaja mesti memastikansegala keperluan untuk membina fizikal yang diperolehi daripada ibubapa atauyang didapati sendiri adalah halal dan bersih.Ingatlah amaran nabi Muhammad saw dengan sabda Baginda yang bermaksud: “Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram maka api neraka yang lebih layak baginya.”Begitu juga apabila
makanan yang haram membina daging dan mengalir di dalam darah kita maka Allah
Taala tidak akan mendengar doa dan memakbulkan doa yang panjatkan kepada Rabbul
Jalil.Ini bersandar kepada hadith daripada Rasulullah saw yang panjang yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud:)………. Kemudian Baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit (iaitu berdoa): Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku! Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram? (Hadith riwayat al-lmam Muslim)

Untuk memastikan fizikal kita sihat,bukan sahaja bergantung kepada pemakanan tetapi remaja juga wajar terlibat dengan aktiviti riadhah.Oleh itu remaja wajib beriadhah atau melakukan aktiviti fizikal dengan mengikut kehendak syarak seperti menutup aurat,tidak bercampur secara bebas diantara lelaki dan perempuan dan seterusnya tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah seperti solat lima waktu.

Kesimpulannya daripada yang telah kita bincangkan di atas tadi,kita perlu sedar bahawa untuk melahirkan diri remaja muslim yang dinamik dan berpotensi tinggi,maka perlulah mereka berjaya dengan mengubah diri dan membina diri yang seimbang dari sudut jiwa,mental dan
fizikal.Wassalam.

Khamis, 22 Disember 2011

SAYA WAJIB MEYAKINI BAHAWA MASA DEPAN ADALAH UNTUK ISLAM

Islam secara lafziyan mempunyai makna:-

1-Menundukkan wajah (Islam al wajhi)
“Siapakah yang terlebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah mengangkat Ibrahim itu sebagai taulan/kesayangan
(-NYA)” (An-Nisaa’ 4:125)

2- Berserah diri (Istislam)
“Maka mengapa mereka mencari agama yang lain
selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri
kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka
dikembalikan.” (Aali ‘Imraan 3:83)
Islam adalah agama yang lengkap (hablum minallah wa hablum minan naas)

3- Suci, bersih (As-salaamah)

“Kecuali orang yang datang kehadirat Allah dengan hati yang suci (bersih)” (Asy-Syu‘araa’ 26:89)
Mereka yang jahil tentang Islam akan dimasukkan ke dalam neraka.

4- Selamat, sejahtera(As-salaam)

“Apabila telah datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, maka ucapkanlah kepada mereka‘salaamun alaikum’ (kesejahteraaan ke atas kamu)” (Al-An‘aam 6:54)
Apabila bertemu sesame Islam ucapkanlah salam (Assalamualaikum w.w.)

5- Perdamaian (As-salmu)

“Maka janganlah kamu lemah dan
menyeru kepada perdamaian, sedang kamu orang tertinggi (akan menang), dan Allah
berserta kamu (menolong-mu) dan Dia tidak akan mengurangkan (pahala) amalanmu.”
(Muhammad 47:35)

Kita mesti yakin bahawa perjuangan berlandaskan Islam itu pasti mencapai kemenangan.
Di dalam al-Quraan Islam disebut sebagai deen.
“Sesungguhnya agama (deen) disisi Allah ialah Islam” (Aali ‘Imraan 3:19)
“Barangsiapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya sedangkan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (Aali ‘Imraan 3:85)

Abul ‘Ala Maududi di dalam bukunya‘Prinsip-prinsip Islam’, deen mengandungi erti
sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk ibadah, kemasyarakatan, politik dan
jihad. Islam mencakupi keseluruhan hidup dan Islam secara lengkap menyediakan
keperluan manusia untuk mengatur hidup yang mudah difahami yang konsekuensinya
bakal mengantar kepada kejayaan muslim.

MANHAJ ISLAM

1.Manhaj Islam yang yang selaras dengan kehendak fitrah manusia.
Maksudnya:
14. Tidakkah Allah Yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui
(segala-galanya)? sedang ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha
mendalam PengetahuanNya.(al-Mulk:14)

2.Manhaj Islam bersifat Rabbani.
Maksudnya:
229. Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya;
dan sesiapa Yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah
orang-orang Yang zalim.(al-Baqarah:229)


3.Manhaj Islam bersifat Alamiyah(universal)
107. Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad),
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.(al-Anbiya’:107)

4.Manhaj Islam bersifat Murunah(Fleksibel)
Maksudnya:
10. Dan (Katakanlah Wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu):
"Apa jua perkara ugama Yang kamu berselisihan padanya maka hukum
pemutusnya terserah kepada Allah; hakim Yang demikian kekuasaannya ialah Allah
Tuhanku; kepadaNyalah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku rujuk kembali
(dalam Segala keadaan)".(al-Syura:10)

5.Manhaj Islam bersifat syumul atau menyeluruh.
138. (Katakanlah Wahai orang-orang Yang beriman: "Ugama Islam, Yang Kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah Yang mencorakkan seluruh kehidupan Kami Dengan corak Islam); dan siapakah Yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah Kami beribadat".(al-Baqarah:138)

SAYA MESTI HIDUP UNTUK ISLAM
Dalam dunia ini ada tiga kategori manusia.
1.Golongan yang hidup untuk dunia sahaja

29. Dan tentulah mereka akan berkata pula: "Tiadalah hidup Yang lain selain dari
hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah
kita mati".(al-An ‘am:29)

2.Golongan yang sesat antara dunia dan akhirat

12.; dan (sebaliknya) orang-orang Yang kafir menikmati
kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang
ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal
mereka.(Muhammmad:12)

3.Golongan yang menganggap dunia adalah ladang tanaman untuk di akhirat.

32. Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan
Yang sia-sia dan hiburan Yang melalaikan: dan Demi Sesungguhnya negeri akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang Yang bertaqwa. oleh itu, tidakkah kamu mahu
berfikir?(al-An ‘am:32)

PERSOALAN.
BAGAIMANAKAH CARA SAYA HIDUP UNTUK ISLAM?????
DISEDIAKAN OLEH:
YUSMI HANIFF BIN ARIFFIN AL-FARUQI
Yusmialfaruqi.blogspot
Rujukan:
1.Al-Quran
2-Apa ertinya saya menganut Islam oleh Imam Fathi Yakan.
3.Prinsip-Prinsip Islam oleh Imam Abul ‘Ala Maududi