Ahad, 25 Disember 2011

HIJRAH MEMBENTUK MODAL INSAN REMAJA MUSLIM

Selamat datang tahun baru 1433 Hijrah dan selamat menyambut tahun baru masihi 2012.Mari semua remaja bertanya kepada diri masing-masing, “Adakah saya sudah membuat perubahan pada diri sendiri sebagaimana yang saya azam dan janjikan pada tahun lepas?”Jawapannya ada pada diri adik-adik sendiri samaada sudah,sedang atau belum lagi.Abang ingin menyedarkan diri sendiri dan adik-adik akan kepentingan kita membuat perubahan di dalam diri kita daripada keadaan yang tidak baik kepada yang baik dan daripada yang baik kepada yang lebih baik. Allah s.w.t telah berfirman di dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 yang bermaksud:'Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.'

Maksud Hijrah.

Hijrah bermaksud perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih bermakna serta berada pada lingkungan rahmat dan keredhaan dari Ilahi.Roh dan semangat hijrah Rasulullah saw mesti kita perhalusi dan kita dokong dalam kehidupan remaja kita pada hari ini.Kita merasakan kehidupan remaja hari ini sangat berhadapan dengan cabaran yang besar dan sukar.Terlalu banyak statistik dan angka yang menunjukkan salahlaku dan keruntuhan akhlak yang melibatkan remaja telah dipaparkan.Justeru perlu para remaja mengubah gaya hidup yang sonsang dan sesat kepada cara hidup Islam.Rasulullah saw telah bersabda dengan maksudnya:”Penghijrahan itu ialah sesiapa yang berhijrah daripada segala yang ditegah daripada melakukannya.”

Pembangunan Jiwa.

Untuk memastikan cita-cita tersebut tercapai, jiwa insan perlulah diisi dengan perasaan cintakan Allah dan Rasul serta cinta kepada kehidupan akhirat. Ini seterusnya akan dapat menyedarkan manusia tentang matlamat hidupnya di atas muka bumi ini. Dan di sini seluruh manusia perlu
memikul dua tanggungjawab utama iaitu selaku hamba Allah dan selaku khalifah Allah.Sebagai hamba Allah Taala,remaja mesti memahami tanggungjawab hamba iaitu “Kami dengar dan kami patuh.” Ini bersesuaian dengan firman Allah s.w.t di dalam surah Az-Zariat ayat 56 yang bermaksud: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Ku”. Mari kita koreksi diri dengan bertanya beberapa
soalan.Sejauhmana aku telah mematuhi perintah Allah Taala?Adakah aku telah menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang?Bagaimana keikhlasan diriku dalam beribadah kepada Allah?Apakah usaha aku untuk membina kekuatan jiwa dan hati?Semua persoalan ini mesti anda jawab dengan rendah hati dan jujur supaya anda dapat menilai tahap prestasi anda sebagai hamba Allah Taala. Oleh kerana pada hari ini para remaja tidak berjaya menyucikan jiwa supaya taat dan takut kepada Allah serta tidak mencintai Rasulullah saw dengan sepenuh hati,maka jangan harap kita akan dapat memperolehi kejayaan dunia dan akhirat.Ini telah dijelaskan oleh Allah Taala dalam surah An-Nur ayat 52 yang bermaksud” Dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang Yang beroleh kemenangan”.

Kesan daripada kelemahan dan kerosakan jiwa,remaja telah terlibat dengan kerosakan aqidah dan keruntuhan akhlak yang serius.Ini dibuktikan dengan statistik beberapa jenayah yang
melibatkan remaja Muslim dan orang Melayu seperti keterlibatan orang Melayu dalam penagihan dadah adalah melebihi daripada bangsa-bangsa lain iaitu jumlah penagih baru dikalangan orang Melayu melebihi 10,000 orang berbanding bangsa-bangsa lain seperti Cina yang 2000 orang dan India kurang dari 2000 orang.

Pembangunan Mental
Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:”Jadikanlah dirimu orang alim (berilmu) atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang selalu mendengar pengajaran atau orang yang mencintai
(tiga golongan yang tersebut) dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang kelima, yang dengan sebabnya engkau akan binasa.” Riwayat al-Bazzar

Pembangunan insan juga mestilah menitikberatkan pembangunan mental (akal). Akal manusia mestilah diisi dengan pelbagai jenis ilmu yang dianjurkan oleh Islam untuk mempelajarinya. Antara ilmu yang perlu dititikberatkan ialah ilmu berkenaan dengan Fardhu Ain seperti ilmu Tauhid, Feqah dan juga Tasawwuf serta ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu
Sains dan Geografi.Justeru remaja tidak boleh membenarkan diri mereka berada dalam keadaan jahil atau tidak berilmu.Sekiranya kita yakin dengan Rasulullah SAW yang menunjukkan jalan bagi kita untuk menjadi umat yang disegani dan dihormati,maka sepatutnya remaja berlumba-lumba untuk mengejar dan menimba sebanyak mungkin ilmu khususnya ilmu agama.Sejarah telah membuktikan bahawa umat Islam menjadi umat yang hebat apabila kita menguasai pelbagai cabang ilmu sepertimana yang berlaku pada zaman kerajaan Umaiyah dan Abbasiyah. Ibnul Qoyyim menerangkan yang dimaksud ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah,
dan penjelasan para sahabat. Atau dengan bahasa lain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap hamba adalah bagaimana hamba mengenal Allah kemudian mentauhidkan-Nya dalam seluruh sifat yang khusus bagi Allah, mengenal Rasul-Nya, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, demikian pula tata cara shalat, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya sehingga tidaklah dia melakukan suatu ibadah kecuali telah dilandasi ilmu mengenai ibadah tersebut. Imam Mawardi juga menyatakan bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya
dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkan, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan dan jauh dan mendapat hidayat pertunjuk, serta ia termasuk dalam golongan yang kelima yang binasa.

Marilah kita meninggalkan segala sangkaan bodoh yang cuba diletakkan oleh musuh-musuh
Allah dalam minda kita bahawa untuk menjadi hebat,kita hanya perlu menjadi umat
Madiah(Materialis) iaitu umat yang hanya percaya kepada kebendaan dan harta.Cuba
kita lihat hari ini ,umat Islam khususnya remaja lebih banyak bercerita tentang mencari jalan untuk mengejar kekayaan,glamor,pangkat dan segalanya yang bersangkutan dengan keduniaan tetapi menyisihkan ilmu dan peradaban sehingga manusia akhirnya runtuh aqidah,berakhlak buruk dan tidak berperikamusiaan demi mengejar semua sangkaan itu.Sedangkan Allah telah berfirman dengan maksudnya”:Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan yang berilmu diantara kamu beberapa darjat.”Jelaslah kepada kita hanya dengan ilmu sahaja mampu mengubah manusia daripada kegelapan,kejahilan,kesesatan,kepalsuan dan kemunduran kepada cahaya Allah,kebijaksanaan,kebenaran dan kemajuan.Sedarlah remaja bahawa musuh-musuh
Allah khususnya Yahudi sentiasa berusaha untuk merosakkan remaja Muslim melalui hiburan,pendidikan,seks,sukan dan sebagainya.Janganlah kita menjadi orang yang bodoh dengan hanya mengikut telunjuk Yahudi yang menyesatkan.

Pembangunan Fizikal

Kita juga perlu dan wajar memiliki fizikal yang sihat untuk membina tamadun Islam selaras dengan tuntutan Allah s.w.t yang mahukan hamba-Nya menjadi khalifah di muka bumi ini. Tubuh yang sihat akan melahirkan akal yang sihat, seterusnya dapat merancang pelbagai
perkara untuk manfaat umat Islam sejagat.Kita hendaklah memastikan kandungan makanan yang diambil perlulah seimbang iaitu memenuhi segala keperluan seperti protein, karbohidrat, garam galian, vitamin dan sebagainya. Makanan yang akan diambil juga mestilah berpunca daripada sumber yang halal dan cara penyediaannya juga mestilah mengikut kehendak syarak.Allah telah memerintahkan hambanya supaya mencari dan memastikan makanan yang halal dan bersih sahaja masuk menjalar didalam tubuh anak adam sepertimana maksud firman Allah s.w.t di dalam surah al-Baqarah ayat 172 :“Wahai orang-orang yang beriman!
Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya.”

Oleh yang demikian,remaja mesti memastikansegala keperluan untuk membina fizikal yang diperolehi daripada ibubapa atauyang didapati sendiri adalah halal dan bersih.Ingatlah amaran nabi Muhammad saw dengan sabda Baginda yang bermaksud: “Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram maka api neraka yang lebih layak baginya.”Begitu juga apabila
makanan yang haram membina daging dan mengalir di dalam darah kita maka Allah
Taala tidak akan mendengar doa dan memakbulkan doa yang panjatkan kepada Rabbul
Jalil.Ini bersandar kepada hadith daripada Rasulullah saw yang panjang yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud:)………. Kemudian Baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit (iaitu berdoa): Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku! Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram? (Hadith riwayat al-lmam Muslim)

Untuk memastikan fizikal kita sihat,bukan sahaja bergantung kepada pemakanan tetapi remaja juga wajar terlibat dengan aktiviti riadhah.Oleh itu remaja wajib beriadhah atau melakukan aktiviti fizikal dengan mengikut kehendak syarak seperti menutup aurat,tidak bercampur secara bebas diantara lelaki dan perempuan dan seterusnya tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah seperti solat lima waktu.

Kesimpulannya daripada yang telah kita bincangkan di atas tadi,kita perlu sedar bahawa untuk melahirkan diri remaja muslim yang dinamik dan berpotensi tinggi,maka perlulah mereka berjaya dengan mengubah diri dan membina diri yang seimbang dari sudut jiwa,mental dan
fizikal.Wassalam.

Khamis, 22 Disember 2011

SAYA WAJIB MEYAKINI BAHAWA MASA DEPAN ADALAH UNTUK ISLAM

Islam secara lafziyan mempunyai makna:-

1-Menundukkan wajah (Islam al wajhi)
“Siapakah yang terlebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah mengangkat Ibrahim itu sebagai taulan/kesayangan
(-NYA)” (An-Nisaa’ 4:125)

2- Berserah diri (Istislam)
“Maka mengapa mereka mencari agama yang lain
selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri
kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka
dikembalikan.” (Aali ‘Imraan 3:83)
Islam adalah agama yang lengkap (hablum minallah wa hablum minan naas)

3- Suci, bersih (As-salaamah)

“Kecuali orang yang datang kehadirat Allah dengan hati yang suci (bersih)” (Asy-Syu‘araa’ 26:89)
Mereka yang jahil tentang Islam akan dimasukkan ke dalam neraka.

4- Selamat, sejahtera(As-salaam)

“Apabila telah datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, maka ucapkanlah kepada mereka‘salaamun alaikum’ (kesejahteraaan ke atas kamu)” (Al-An‘aam 6:54)
Apabila bertemu sesame Islam ucapkanlah salam (Assalamualaikum w.w.)

5- Perdamaian (As-salmu)

“Maka janganlah kamu lemah dan
menyeru kepada perdamaian, sedang kamu orang tertinggi (akan menang), dan Allah
berserta kamu (menolong-mu) dan Dia tidak akan mengurangkan (pahala) amalanmu.”
(Muhammad 47:35)

Kita mesti yakin bahawa perjuangan berlandaskan Islam itu pasti mencapai kemenangan.
Di dalam al-Quraan Islam disebut sebagai deen.
“Sesungguhnya agama (deen) disisi Allah ialah Islam” (Aali ‘Imraan 3:19)
“Barangsiapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya sedangkan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (Aali ‘Imraan 3:85)

Abul ‘Ala Maududi di dalam bukunya‘Prinsip-prinsip Islam’, deen mengandungi erti
sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk ibadah, kemasyarakatan, politik dan
jihad. Islam mencakupi keseluruhan hidup dan Islam secara lengkap menyediakan
keperluan manusia untuk mengatur hidup yang mudah difahami yang konsekuensinya
bakal mengantar kepada kejayaan muslim.

MANHAJ ISLAM

1.Manhaj Islam yang yang selaras dengan kehendak fitrah manusia.
Maksudnya:
14. Tidakkah Allah Yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui
(segala-galanya)? sedang ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha
mendalam PengetahuanNya.(al-Mulk:14)

2.Manhaj Islam bersifat Rabbani.
Maksudnya:
229. Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya;
dan sesiapa Yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah
orang-orang Yang zalim.(al-Baqarah:229)


3.Manhaj Islam bersifat Alamiyah(universal)
107. Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad),
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.(al-Anbiya’:107)

4.Manhaj Islam bersifat Murunah(Fleksibel)
Maksudnya:
10. Dan (Katakanlah Wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu):
"Apa jua perkara ugama Yang kamu berselisihan padanya maka hukum
pemutusnya terserah kepada Allah; hakim Yang demikian kekuasaannya ialah Allah
Tuhanku; kepadaNyalah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku rujuk kembali
(dalam Segala keadaan)".(al-Syura:10)

5.Manhaj Islam bersifat syumul atau menyeluruh.
138. (Katakanlah Wahai orang-orang Yang beriman: "Ugama Islam, Yang Kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah Yang mencorakkan seluruh kehidupan Kami Dengan corak Islam); dan siapakah Yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah Kami beribadat".(al-Baqarah:138)

SAYA MESTI HIDUP UNTUK ISLAM
Dalam dunia ini ada tiga kategori manusia.
1.Golongan yang hidup untuk dunia sahaja

29. Dan tentulah mereka akan berkata pula: "Tiadalah hidup Yang lain selain dari
hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah
kita mati".(al-An ‘am:29)

2.Golongan yang sesat antara dunia dan akhirat

12.; dan (sebaliknya) orang-orang Yang kafir menikmati
kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang
ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal
mereka.(Muhammmad:12)

3.Golongan yang menganggap dunia adalah ladang tanaman untuk di akhirat.

32. Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan
Yang sia-sia dan hiburan Yang melalaikan: dan Demi Sesungguhnya negeri akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang Yang bertaqwa. oleh itu, tidakkah kamu mahu
berfikir?(al-An ‘am:32)

PERSOALAN.
BAGAIMANAKAH CARA SAYA HIDUP UNTUK ISLAM?????
DISEDIAKAN OLEH:
YUSMI HANIFF BIN ARIFFIN AL-FARUQI
Yusmialfaruqi.blogspot
Rujukan:
1.Al-Quran
2-Apa ertinya saya menganut Islam oleh Imam Fathi Yakan.
3.Prinsip-Prinsip Islam oleh Imam Abul ‘Ala Maududi

Rabu, 2 November 2011

BERKORBAN BUKAN MUDAH
Assalamualaikum wrmt.wbrkth.
Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah
Taala.
Alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah saw kerana kita diberikan kekuatan
dan peluang untuk hidup dalam nikmat Iman dan Islam yang menjadi anugerah tidak
terbilang nilainya sehingga tidak boleh dijual beli.Bagi mempertahankan nikmat
Iman dan Islam ini kita wajib melakukan pengorbanan sebagaimana yang telah
dilakukan oleh Rasulullah saw dan umat Islam terdahulu sebagai juga bukti kita
mencintai Allah Taala.Cinta kita kepada Allah dan Rasulullah saw menuntut kita
melakukan pengorbanan.Manakala pengorbanan pula menuntut kita memenuhi beberapa
perkara:

1-Niat yang ikhlas kepada Allah Taala
Pengorbanan yang ikhlas kepada Allah Taala
tidak akan mengharapkan imbuhan dan balasan duniawi tetapi akan mengharapkan
keredhaan Ilahi.Pengorbanan yang ikhlas tidak mengharapkan keuntungan
kebendaan,pangkat dan kedudukan tetapi
mengharapkan keuntungan ukhrawi yang dijanjikan oleh Allah Taala iaitu syurga
yang abadi.Firman Allah Taala yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah telah membeli dari
orang-orang Yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka Dengan
(balasan) Bahawa mereka akan beroleh syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada
jalan Allah maka (di antara) mereka ada Yang membunuh dan terbunuh. (balasan
syurga Yang demikian ialah) sebagai janji Yang benar Yang ditetapkan oleh Allah
di Dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi Yang
lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? oleh itu, bergembiralah Dengan
jualan Yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli
(yang seperti itu) ialah kemenangan Yang besar.(at-Taubah:111)

2-Berani menghadapi cabaran dan ujian.
Seseorang yang ingin melakukan pengorbanan
disisi Allah Taala mestilah seseorang yang berani mengharungi dan mendepani
cabaran dan ujian.Menelusuri sejarah Rasulullah saw dan para sahabat dalam
menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi,mereka tidak pernah kering daripada
diuji oleh Allah dengan ujian yang mampu mengugat keimanan yang bertapak di
dalam dada.Rasulullah saw sendiri bukan sekadar diuji dengan penghinaan,diugut untuk dibunuh,dipulau dan
diejek sebagai orang gila dan ahli sihir tetapi baginda juga diuji dengan
ditawarkan berbagai tukaran kemewahan kekayaan,kekuasaan dan perempuan.Justeru
kita yang mengaku bersedia untuk berkorban segala-galanya mesti mempunyai
kekuatan untuk berhadapan dengan segala cabaran.Percayalah bahawa pada hari ini
kita di Malaysia tidaklah diuji seberat zaman Rasulullah saw dan para sahabat
tetapi hanya kebiasaannya segala yang kita miliki termasuk anak,isteri,keluarga
dan harta benda sahaja yang menghalang kita daripada melakukan pengorbanan
dalam agama yang kita cintai ini. Firman Allah Taala yang bermaksud: “Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda Yang kamu usahakan,dan perniagaan Yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal
Yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara Yang kamu cintai
lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka
tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang Yang fasik
(derhaka).”(Surah at-Taubah:24).

3.Bersedia berkorban segala yang dimiliki.
Segala yang kita punya dan miliki samaada nyawa,masa,harta benda dan
pangkat serta kedudukan akan kita korbankan untuk agama.Saidina Abu Bakar
as-Siddiq,Saidina Umar al-Khatab,Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Abdul
Rahman bin Auf telah mengorbankan dan menginfaq harta mereka untuk Allah dan
Islam contohnya ketika berlaku perang Tabuk.Manakala sahabat seperti Bilal bin
Rabah,Saidina Ali bin Abi Talib,Saidina Saad bin Muadz,Saidina Hamzah bin Abdul
Mutalib dan majoriti sahabat Rasulullah saw bersedia mati syahid di medan jihad
demi mempertahankan agama.Begitu juga terdapat beberapa orang sahabat yang
telah mengorbankan kedudukan dan keluarga mereka demi mempertahankan aqidah
mereka seperti Mus’ab bin Umair dan Suhaib
ar-Rumi.Kenapa mereka semua ini mampu bertindak melakukan pengorbanan yang
begitu besar ini?Jawapannya kerana mereka yakin dan percaya terhadap janji
Allah Taala di dalam surah as-Saff ayat 10 sehingga 13 yang bermaksud:
10. Wahai orang-orang Yang beriman! mahukah Aku tunjukkan sesuatu
perniagaan Yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa Yang tidak terperi
sakitnya?
11. Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan RasulNya, serta kamu berjuang
membela dan menegakkan ugama Allah Dengan harta benda dan diri kamu; Yang
demikian itulah Yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat
Yang sebenarnya).
12. (dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan
kamu ke Dalam taman-taman Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta
ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal Yang baik Dalam syurga " Adn
". itulah kemenangan Yang besar.
13. Dan ada lagi limpah kurnia Yang kamu sukai, Iaitu pertolongan dari
Allah dan kemenangan Yang cepat (Masa berlakunya). dan sampaikanlah berita Yang
mengembirakan itu kepada orang-orang Yang beriman.

4.Meningkatkan ketaqwaan.
Melalui pengorbanan yang
dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Taala,kita akan memperolehi peningkatan
nilai ketaqwaan kepada Allah Azza Wajalla.Sepatutnya semakin banyak kita berkorban,semakin hampir diri kita kepadaNya bukan sebaliknya yang berlaku.Pada hari ini kita memerhatikan
kedapatan semakin banyak kita melakukan pengorbanan,semakin jauh kita dengan Allah dan semakin sombong serta angkuh dihadapan Allah sehingga kita lupa siapa
diri kita yang sebenar. Surah al-Hajj,ayat 37 yang bermaksud: “ Daging dan
darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada
Allah, tetapi Yang sampai kepadanya ialah amal Yang ikhlas Yang berdasarkan
taqwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu
supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjukNya. dan
sampaikanlah berita gembira (dengan balasan Yang sebaik-baiknya) kepada
orang-orang Yang berusaha supaya baik amalnya.

Demikianlah syarat-syarat yang mesti dipenuhi dan disertakan
apabila ingin melalui jalan-jalan
pengorbanan.Kesimpulannya tidak ada jalan mudah untuk kita memperolehi nikmat
pengorbanan melainkan setelah kita merentasi segala rintangan dan ujian.Sekian
wassalam.

Khamis, 29 September 2011

MERDEKAKAH KITA?

Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu kenyataan seorang profesor yang mendakwa kita tidak pernah dijajah atau Inggeris datang kenegara kita hanya untuk membantu para sultan menguruskan negeri-negeri di Tanah Melayu.Apabila kita membaca kenyataan ini,maka kita tertanya-tanya samaada sejarah yang kita belajar dulu di sekolah bahawa kita telah dijajah sejak zaman Portugis,Belanda,Inggeris dan Jepun  iaitu selama 446 tahun adalah satu pembohongan atau hakikat sejarah yang mesti diakui.Namun begitu,kenyataan profesor ini disanggah dan dinafikan oleh banyak pakar sejarah,guru sejarah dan rakyat Malaysia sendiri.

Kita mengakui bahawa kita telah merdeka selama 54 tahun tetapi kita merasakan kemerdekaan yang kita kecapi hari ini adakah benar-benar telah membebaskan kita dari belenggu dan cengkaman penjajahan.Apakah maksud kemerdekaan? Menurut Kamus Dewan, merdeka membawa maksud bebas, lepas, berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain.
Dalam hal ini, jika kita menelusuri data-data mengenai penglibatan remaja kita dalam masalah sosial sangat membimbangkan. Adakah ini mencerminkan ciri-ciri remaja dalam sebuah negara merdeka?
Remaja Islam sebenarnya mempunyai tempat yang tinggi dalam masyarakat dan negara.
Ini berdasarkan hak yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada setiap diri insan sebagaimana disebutkan di dalam al Quran yang bermaksud :
“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkat mereka di dataran dan lautan, dan Kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (al Isra: ayat 70)

Bagi membincangkan perkara ini dengan lebih sempurna  marilah kita melihat dan meneliti isu-isu terkini yang melibatkan remaja dinegara kita khususnya yang melibatkan remaja muslim.

Penagihan Dadah dan Pil Ectasy


Sebanyak 45 peratus golongan penagih dadah didapati mula terlibat secara tidak aktif sewaktu zaman persekolahan.Menurut kajian yang telah dilakukan bahawa kebanyakan remaja yang terlibat dengan dadah 80% bermula dengan merokok,kemudian pil khayal,ganja dan akhirnya terjebak menjadi penagih tegar yang sukar untuk diselamatkan.Apa yang menyedihkan kita statistik yang saya perolehi pada tahun 2005 menunjukkan bahawa kebanyakan penagih adalah terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam.
PROFIL PENAGIH MENGIKUT BANGSA
BARU
BERULANG
JUMLAH
Melayu
10621
11723
22344
Pribumi Sabah
867
355
1222
Pribumi Sarawak
94
28
122
Cina
2000
3131
5131
India
1208
2020
3228
Lain-lain Bangsa
503
159
662
Warga Asing
96
3
99
15389
17419
32808

 Manakala pengambilan Pil ecstasy di kalangan remaja juga semakin membimbangkan. Ini berdasarkan kepada siri penangkapan remaja-remaja di pusat hiburan mendapati pil-pil ecstasy boleh didapati dengan mudah di sana.
Remaja harus menyedari bahawa pil ini sangat merbahaya dan merosakkan kesihatan individu yang mengambilnya.
Menurut Dr. Mazlan Mahmud, Pakar Perubatan Penagihan, Jabatan Psikiatri Hospital Muar, Johor (Utusan Malaysia, 2002) mengatakan, Pil ini mengandungi dadah amfetima yang boleh merencat bahagian otak yang mengawal nafsu makan.
Keadaan ini menyebabkan seseorang itu mengalami kurang selera makan. Selain daripada itu, Pil ecstasy juga akan menyebabkan seseorang menjadi lebih aktif pada peringkat awal pengambilan dan ini akan menyebabkan berat badan individu terbabit menurun mendadak.
Keadaan akan menjadi lebih teruk sekiranya individu tersebut berhenti daripada mengambil pil itu.
Dalam masa beberapa minggu selepas itu, individu tersebut akan menjadi letih, banyak tidur, berasa runsing, susah hati dan kuat makan.
Pada masa ini pula seseorang individu akan mengalami peningkatan berat badan secara mendadak dan keadaan ini akan mendorong individu itu mengambil pil ecstasy semula sehingga menyebabkannya terjebak dengan penagihan.
Untuk pengetahuan umum, Pil ecstasy juga boleh menyebabkan peningkatan perasaan seksual seseorang. Mereka akan berasa lebih seronok dan berahi.
Malah nafsu seks mereka boleh menjadi tidak terbatas iaitu mereka tidak berasa takut untuk melakukan seks secara rambang atau mendapat penyakit berjangkit.

Seks Bebas(Zina)

Jenayah ini berlaku kerana beberapa faktor antaranya ialah:
1- penyebaran teknologi maklumat yang begitu berleluasa serta ditambah pula dengan iman yang rapuh dalam diri para remaja islam pada hari ini.
Fenomena video lucah, serta bahan-bahan bacaan lucah begitu mudah didapati di pasaran.
Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga tidak kurang hebatnya. Harus disedari bahawa perlakuan seks bebas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam.
Oleh itu, di dalam Islam bagi mereka yang tidak dapat menahan keinginan, Islam menggalakkan umatnya menggunakan saluran lain seperti berkahwin atau berpuasa.
Fenomena seks bebas berlaku di mana-mana negara seluruh dunia. Di Amerika Syarikat misalnya dan juga negara-negara Barat lain, kajian menunjukkan satu daripada lima remaja melibatkan diri dalam hubungan seks sebelum mereka mencapai umur 15 tahun.
“Beberapa kajian yang dilakukan di negara ini juga menunjukkan 27 peratus daripada remaja kita hari ini mengadakan hubungan seks luar nikah”.
 Antara sebab-sebab lain mengapa remaja di negara ini terdorong terlibat dalam hubungan seks bebas ialah akibat permintaan dan `godaan’ yang lebih banyak dan kompleks berbanding remaja pada generasi lalu.
2-Pengaruh daripada rakan sebaya terutamanya di kalangan remaja lelaki juga merupakan faktor penyebab mengapa remaja terdorong melakukan hubungan seks tanpa tahu risikonya.
3- Pengaruh persekitaran yang begitu kondusif turut menggalakkan perlakuan seksual seperti itu. Kehidupan anak-anak yang terlalu terkongkong atau tidak rapat dengan ibu bapa atau keluarga, boleh menyebabkan anak-anak ingin meneroka sesuatu yang negatif.
4- kurangnya didikan agama juga menjadi punca utama mengapa mereka tidak dapat menahan diri daripada terjebak dalam kancah maksiat seperti ini.  Antara kesan-kesan mengamalkan seks bebas ialah kehamilan sehingga menyebabkan kes pembuangan bayi yang menjadi-jadi pada hari ini.


Jenayah

Walaupun Malaysia pada hari ini telah pun menyambut ulangtahun kemerdekaan yang ke-54, namun timbul persoalan adakah negara kita sudah bebas sepenuhnya daripada kegiatan jenayah yang sememangnya tidak wujud lagi dalam sebuah negara yang merdeka.
Malahan kejadian jenayah di Malaysia pada hari ini semakin menjadi-jadi. Pembunuhan kejam berlaku di sana sini, samun, pecah rumah, rogol dan sebagainya.
Penglibatan para remaja dalam kegiatan jenayah juga sangat membimbangkan. Hasil kajian yang dibuat oleh Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) mengenai pembabitan remaja Melayu di ibu kota dalam kejadian jenayah sungguh mengejutkan.
Ini kerana remaja Melayu seakan menjadi jaguh dalam kebanyakan kategori jenayah yang berlaku di ibu negara sama ada yang dilapor atau tidak oleh media massa negara ini.
Kajian itu merumuskan bahawa remaja Melayu begitu lemah dan mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk keseronokan.
Ini menunjukkan bahawa betapa rapuhnya iman remaja pada hari ini sehingga sanggup melakukan sesuatu di luar batasan kemanusiaan.

Remaja dan Idola Popular

Masyarakat Islam selalunya merujuk kepada junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w sebagai rujukan sama ada dari segi amalan, kelakuan atau dikatakan sebagai cara hidup.
Tanpa disedari mereka sebenarnya telah menjadikan junjungan mulia sebagai idola. Manakala kita sebagai masyarakat Islam Malaysia yang hidup dalam sebuah negara merdeka, tidak ramai yang menjadikan tokoh-tokoh pejuang negara sebagai idola.

Mengapakah kita tidak berminat untuk menjadi seperti mereka yang telah berjuang bermati-matian mempertahankan negara sehingga kita dapat melepaskan diri dari belenggu penjajahan sepertiTok Janggut,Tok Kenali,Tuan Guru Abdul Rahman Limbong,Doktor Burhanudin Helmy,Utaz Abu Bakar Bakir dan lain-lain lagi tokoh pejuang kemerdekaan yang menjadi syuhada' sebagai ikutan.
Apa yang berlaku dalam masyarakat kita khususnya remaja Islam masa kini meminati artis pujaan mereka dan sekaligus menjadikan artis tersebut sebagai idola mereka tanpa mengambil kira apakah sumbangan artis tersebut kepada negara dan agama.

Apakah nilai-nilai murni artis tersebut yang boleh dijadikan tauladan. Apa yang mereka tahu sekadar meminati nyanyian atau lakonan artis sahaja.
Begitu sempit pemikiran remaja Islam pada hari ini. Siapa sebenarnya yang layak menjadi idola kepada remaja-remaja ini? Tokoh korporat, negarawan, sasterawan, ahli sukan atau artis yang berada dalam lingkungan budaya popular?
Dalam hal ini, kita tidak boleh menyalahkan remaja Islam seratus peratus kerana jika diperhatikan sama ada di media cetak atau media elektronik, pendedahan mengenai perjuangan atau peranan cerdik pandai Islam, negarawan, sasterawan atau golongan ahli korporat kurang didedahkan.
Apa yang mendominasi media cetak dan elektronik masa kini adalah kehidupan golongan artis dan cerita-cerita hiburan semasa yang banyak melalaikan remaja dan mempengaruhi remaja untuk hidup dalam dunia glamour sebagai seorang artis.

Remaja dan Sambutan Kemerdekaan

Kuala Lumpur sememangnya menjadi tumpuan warga kota yang ingin menyambut detik-detik bersejarah menjelangnya 31 Ogos. Masing-masing begitu sabar menunggu detik 12 tengah malam yang menyaksikan kejayaan negara membebaskan diri daripada cengkaman penjajah.
Apabila tiba detik 12 malam, percikan bunga api pun dinyalakan, acara hiburan yang berbentuk konsert serta parti-parti anjuran individu atau kafe-kafe di ibukota mula beroperasi bagi memeriahkan lagi malam sambutan kemerdekaan.

Tidak cukup dengan itu ada yang mengadakan pesta seks, pesta arak, rempit, berkaraoke sampai pagi, berpeleseran, dan sebagainya. Siapa yang paling ramai terlibat? Sudah tentulah golongan remaja Islam.
Inilah senario yang berlaku saban tahun di Malaysia. Sungguh berlainan sekali dengan masyarakat zaman dulu yang menyaksikan percikan api peluru musuh, masyarakat kini menyaksikan percikan bunga api sebagai satu kejayaan.
Walau apapun sambutan yang dibuat, bagi masyarakat Malaysia masa kini, pengisian malam kemerdekaan mesti disertakan dengan acara hiburan.

Malahan acara hiburan begitu mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan masyarakat, berbanding ceramah kemerdekaan atau menonton dokumentari berkaitan jerih perih penjajahan.
Bagi golongan remaja khususnya remaja Islam, itulah caranya mereka mengisi kemerdekaan yang dikecapi pada hari ini.
Golongan remaja Islam misalnya merupakan golongan yang paling ramai menunjukkan sokongannya terhadap program-program pengisian sambutan kemerdekaan seperti tadi.
Bagi mereka, itulah penghayatan erti kemerdekaan tanpa mengetahui bahawa sambutan kemerdekaan bukan sekadar laungan penuh semangat tetapi diri mereka juga perlu tampil dalam pakej lengkap sebagai anak bangsa yang merdeka.
Apa yang membimbangkan ialah jika anak-anak muda ini terus hanyut dibawa arus kealpaan dan terpengaruh dengan budaya asing, siapa yang akan mempertahankan negara suatu hari nanti?
Cara yang terbaik dalam menangani sesuatu masalah adalah dengan adanya gabungan beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Antara cara yang paling utama dalam menangani sesuatu masalah yang dianjurkan oleh Islam adalah melalui pengukuhan ikatan akidah.
Ikatan akidah menuntut kita supaya meyakini bahawa Tuhan sekalian alam ialah Allah S.W.T yang maha berkuasa ke atas makhluknya.
Segala perintah dan suruhan Tuhan wajib ditaati. Dia yang Maha Mengetahui. Melalui ikatan akidah juga, kita tahu dari mana kita datang, kenapa kita datang ke dunia ini dan ke mana akhirnya hidup ini.
Dengan cara ini, para remaja akan mampu menghadapi segala masalah atau segala cabaran dengan penuh bijaksana dan kesabaran kerana meyakini Allah berkuasa ke atas segala-galanya.
Selain itu, remaja harus sentiasa melakukan kegiatan kerohanian agar sentiasa tenang dan tenteram dalam hatinya.

Para remaja mestilah sentiasa mendirikan sembahyang, mendampingi al-Quran, berkunjung ke masjid agar dapat mendampingi orang yang terpuji akhlaknya, berpeluang mendekati orang yang berilmu dan mendengar ceramah agama.
Dengan ini remaja akan sentiasa ingat siapa diri mereka dan apa yang mereka harus lakukan untuk bekalan di masa depan. Dalam hal ini remaja perlu tahu bahawa ilmu keduniaan yang mereka miliki tidak akan menjamin seseorang itu terpelihara daripada anasir-anasir luar.
Pendidikan agama juga perlu seiring supaya perjalanan hidup seseorang individu muslim sentiasa terarah ke jalan yang diredhai Allah sw.t.
Remaja juga harus mencari mereka yang baik akhlaknya serta ilmunya untuk dijadikan model ikutan serta sumber rujukan untuk mendapatkan penyelesaian kepada masalah mereka.

Begitu juga apabila memilih kawan. Kawan sebenarnya memainkan peranan dalam hidup seseorang individu. Ini kerana jika seseorang itu silap memilih kawan, kemungkinan untuk seseorang itu terjerumus ke lembah kehinaan adalah lebih tinggi.
Kawan adalah orang yang kedua dalam hidup seseorang individu selepas ibu bapa. Lebih parah lagi apabila ada dikalangan remaja pada hari ini lebih percaya kepada kawan daripada ibu bapa sendiri.
Para remaja juga tidak boleh menjadikan tempat hiburan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah.
Ini kerana pada zaman moden ini, para remaja Islam khususnya lebih suka mencari ketenangan dan menyelesaikan masalah dengan mengunjungi kelab-kelab malam, dan kelab-kelab hiburan di sekitar ibu kota.
Remaja pada hari ini lebih selesa mengunjungi pusat hiburan daripada mengunjungi majlis agama atau masjid-masjid. Ini kerana mereka merasakan masjid itu hanyalah tempat untuk bersolat sahaja.
Mereka tidak mengetahui bahawa masjid merupakan tempat yang paling sesuai untuk bertafakur dan memohon petunjuk daripada Allah dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Kesimpulan
Menurut Prof. Dr. Sidek Baba, remaja pada hari ini harus insaf bahawa dalam proses Bina Negara kita berdepan dengan persaingan yang sengit.
Negara yang maju dan negara yang membangun, banyak ditentukan oleh kualiti diri remaja dan kualiti ilmunya, Remaja harus selalu bertanya apakah sumbangan dirinya terhadap negara, bukan hanya bertanya apakah sumbangan negara terhadap dirinya.Dan persoalan terakhir saya tinggalkan kepada muslimin dan muslimat untuk berfikir dan bermuhasabah...Merdekahkah kita?

Selasa, 2 Ogos 2011

RAHMAT RAMADHAN

Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan sekali lagi dan dipanjangkan umur untuk bersama menikmati hidangan nikmat dan rahmat yang dijanjikan oleh Allah Taala dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini.Ramadhan adalah bulan tarbiyah,bulan mujahadah,bulan muhasabah dan bulan muraqabah.
Bulan Tarbiyah dan Mujahadah.
Pada bulan ini,kita cuba untuk mendidik nafsu atau jiwa kita supaya tunduk dan patuh kepada Allah Taala.Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:"Puasa itu adalah perisai."Ibnu Abdul Bar mengupas hadith ini dengan mengatakan bahawa puasa adalah pendinding kepada manusia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mencampakkan diri kita ke dalam api neraka.Kita pujuk hati dan anggota badan kita agar sentiasa patuh kepada perintah dan larangan Allah.Kita pelihara mata.lidah,telinga,tangan dan kaki kita daripada melakukan maksiat.Untuk memastikan semua pancaindera dan anggota badan kita terarah melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan,kita mesti memastikan hati kita bersih dan hampir dengan Allah.Justeru dalam bulan ini kita berpuasa dan ditambah pula dengan amalan-amalan lain seperti mendirikan solat sunat,membaca al-Quran,bersedekah,berzikir,berdoa dan berbagai lagi amalan baik yang mampu mengubat dan mendekatkan hati kita kepada Allah.Amat malang bagi orang Islam yang tidak mengambil peluang yang terhidang didepan mata kita umpama orang yang dihidang makanan yang lazat tetapi hanya berdiam diri dan melihat sepi.
Bulan Muraqabah dan Muhasabah.
Bulan ini juga kita kenali sebagai bulan muraqabah.Kita merasakan Allah sentiasa memerhati dan melihat perbuatan kita.Allah sentiasa mendengar perkataan yang dilontarkan oleh kita samada perkataan yang terbit dari lidah atau hati kita.Kita merasakan Allah sangat hampir dengan kita dari urat nadi kita sendiri sepertimana firman Allah Taala dalam surah ق ayat yang ke 16 yang bermaksud:"Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya."Inilah hasil puasa yang kita jalani iaitu mendapat ijazah taqwa kepada Allah Taala dengan menepati maksud taqwa yang di sebut oleh Ibnu Abbas bahawa taqwa itu ialah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua laranganNya kerana hati dekat dengan Allah.Apabila kita berjaya memperolehi ijazah taqwa ini,kita akan merasakan nikmat beribadah,sentiasa menundukkan diri kepada Allah sebagai rasa ubudiyyah yang tinggi dan menginsafi bahawa kita tidak layak untuk menggunakan hukum selain hukum Allah bagi memastikan diri berada diatas jalan yang lurus.Bulan ini juga kita bermuhasabahlah dengan amal yang kita dah lakukan.Cubalah memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih taat dan patuh kepada Allah.Kita kena ingat segala perbuatan kita ini dicatat oleh malaikat Allah iaitu Raqib dan 'Atid dan segala amal kita akan dihisab dihadapan Allah.Firman Allah Taala yang bermaksud:"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat."(surah ق ayat 18)Oleh yang demikian gunalah kesempatan dalam bulan ini untuk kita bertaubat dan berazam tidak mengulangi dosa yang sama.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala.
Semoga bulan ini kita dapat melakukan perubahan kepada yang lebih baik,membina keyakinan yang tinggi kepada Allah Rabbul Jalil serta berjaya meneruskan kekuatan dan momentum pada bulan ini kedalam kehidupan kita pada bulan-bulan yang lain.Kita tidak mahu hanya pada bulan ini kita hebat beribadah tetapi pada bulan yang lain kita culas dan malas.Pada bulan ini kita berjaya menewaskan nafu amarah tetapi pada bulan lain kita tunduk dan sujud pada nafsu sarakah dan pada bulan ini kita tunduk dan taat kepada Allah tetapi pada bulan lain kita jadi hamba Allah yang derhaka dan penuh dengan dosa.Sama-samalah kita mengejar bonus yangg sediakan ini.Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:"Apabila datang bulan Ramadhan dibuka pintu-pintu syurga,ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan."Selamat berpuasa serta selamat menyambut aidilfitri,maaf zahir dan batin.

Isnin, 13 Jun 2011

CATATAN ISRAK MIKRAJ

Assalamualaikum wrhmt.wbrkth.


Sedar tak sedar kita telah pun berada dalam bulan Rejab.Mungkin kita sudah terlupa dengan peristiwa besar Isra' dan Mi'raj walaupun sudah saban tahun kita menyambutnya di surau-surau atau di masjid-masjid sekitar rumah kita.Begitulah keadaan kita sebagai manusia yang sentiasa lupa dan leka dengan kehidupan dunia yang melalaikan.Benarlah firman Allah Taala yang bermaksud:"Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan,kerana sesungguhnya memberi peringatan itu memberi kepada faedah orang yang beriman."(az-Zaariyaat:ayat 55)

Apabila kita membaca kisah ini,kita akan dapat memerhatikan kehebatan iman para sahabat dan kesabaran mereka dalam mempertahankan Islam yang mereka cintai.Semua orang boleh dan mampu berkata "aku beriman",tetapi persoalannnya ialah adakah kita benar-benar beriman?Atau pernahkah iman kita itu diuji oleh Allah dengan ujian yang hebat? Mampukah kita menjadi seperti Saidina Abu Bakar yang beriman dengan yakin dan bersungguh-sungguh dengan peristiwa ini walaupun orang lain meraguinya? Mampukah iman kita menolak segala sangkaan buruk kepada Allah dan Rasulullah saw yang didorong oleh nafsu dan disokong oleh Syaitan?Pernahkah dirampas harta kita, disiksa jasad serta emosi kita atau diancam nyawa kita semata-mata untuk mempertahankan aqidah yang mulia ini. Dalam hal ini Allah telah berfirman dengan maksudnya:"Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata:" kami telah beriman." sedangkan mereka tidak diuji(dengan sesuatu cubaan)?(surah al -Ankabut:ayat 2)

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.

Sabar adalah antara sifat yang perlu ada dalam diri seorang mukmin bagi sesiapa yang ingin mempertahankan dan memelihara iman mereka.Sifat sabar ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu:

1-Sabar ketika melaksanakan kewajipan dan perintah Allah Taala seperti sabar menunaikan ibadah solat,puasa,zakat dan ibadah-ibadah lain.
2-Sabar daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala seperti menahan diri dari melakukan kemungkaran yang dilarang seperti zina,mencuri,mengumpat dan lain-lain kemaksiatan.
3-Sabar menghadapi segala musibah atau bencana yang diberikan kepada kita seperti kemiskinan,kematian,gagal dalam pelajaran atau kerjaya dan sebagainya.
4-Sabar semasa menguruskan nikmat dan kurniaan Allah kepada kita seperti kita sabar menguruskan kekayaan yang diperolehi supaya sentiasa membelanjakan harta kekayaan itu kepada jalan Allah Taala.

Pada zaman yang penuh dengan cabaran ini,terdapat orang muslim khususnya di negara kita ini yang gagal membina kesabaran dalam diri mereka sehingga kita dapati mereka tanpa segan silu dan rasa berdosa melakukan maksiat dan meninggalkan perintah Allah Taala.Kedapatan orang yang mengaku Islam tetapi berani berhujah menolak ketetapan dan hukum Allah Taala bahkan mereka pula berbangga hidup di bawah telunjuk orang kafir sehingga ada diantara mereka sanggup berkata"I tak nak hipokrit, I buat je apa I suka buat,lantaklah apa orang nak kata."Itulah antara dialog yang biasa kita dengar daripada orang yang mengaku Islam .Kadang-kadang kesabaran kita juga tergugat dengan ujian musibah daripada Allah seperti sakit dan kemiskinan sehingga tergamak kita menyalahkan takdir Allah Taala.Tidak kurang
juga yang mengaku semua nikmat,kejayaan,kekayaan,kedudukan dan kurniaan itu semua adalah hasil usaha dan titik peluh mereka sendiri tanpa ada hubung kait dengan rahmat,izin dan kehendak Allah sehingga mereka menjadi takabbur dan sombong.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.

Dengan demikian itu,marilah kita sama-sama kembali kepada Allah Taala dalam kehidupan kita kerana kita mesti menyedari bahawa jaminan kehidupan di alam barzakh samaada kita aman disana atau disiksa,jaminan kehidupan kita semasa dibangkitkan samaada berwajah hitam atau putih,keadaan kita di padang Masyar samaada senang atau sukar ,surat amalan kita samaada diterima dengan tangan kanan atau kiri,ketika kita melalui titian sirat samaada selamat atau sebaliknya dan samaada kita akan dimasukkan ke dalam syurga atau neraka adalah bergantung kepada cara hidup kita pada hari ini.Sekiranya perjalanan hidup kita bersama dengan Islam,kita menegakkan Islam,kita mempertahan akidah Islam,kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah saw dan berhukum dengan hukum Allah,Insyaallah dengan rahmat Allah Taala akan menjamin kehidupan yang lebih baik selepas kematian kita.Sesungguhnya bermula kehidupan kita yang sebenar sebagai hamba Allah adalah selepas kematian iaitu kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan kekal abadi.

Firman Allah Taala yang bermaksud:"Barangsiapa yang mengambil selain Islam sebagai agama dalam kehidupan dunia ini,maka tidak diterima amalannya dan dia dihari akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi".

Isnin, 4 April 2011

BAHAYA FITNAH

ASSALAMUALAIKUM WRMTULLAH WBKTH.

Hadis Huzaifah r.a katanya:
Aku telah mendengar Rasullullah s.a.w bersabda:
"Tidak masuk Syurga orang yang suka menabur fitnah".

HATI adalah organ paling utama dalam tubuh manusia dan nikmat paling agung diberikan Allah sebagai titik untuk menilai keikhlasan dan ketulusan. Di hati lahirnya niat yang menjadi penentu sesuatu amalan diterima sebagai pahala atau sebaliknya.

Hati perlu dijaga dan dipelihara dengan baik supaya tidak rosak, sakit, buta, keras dan tidak mati bagi mengelak penyakit masyarakat yang berpunca daripada hati.Sebagaimana yang telah dipesan oleh baginda Rasulullah saw bahawa hatilah yang menentukan kebaikan kepada akhlak yang ditonjolkan.Sekiranya baik,bersih dan hampir hatinya dengan Allah,maka akan lahirlah akhlak yang mahmudah tetapi sekiranya hati jahat,kotor dan jauh dengan Allah maka lahirlah sifat mazmumah.

Kerosakan pada hati membawa kepada kerosakan seluruh nilai hidup pada diri seseorang individu. Penyakit hati yang menyerang kebanyakan kita ialah penyakit fitnah, sama ada menjadi penyebar atau mudah mempercayai fitnah.

Perbuatan fitnah adalah sebahagian perbuatan mengadu-domba yang mudah menyebabkan permusuhan dua pihak yang dikaitkan dengan fitnah berkenaan.

Masyarakat yang dipenuhi budaya fitnah akan hidup dalam keadaan gawat. Sebelah pihak sibuk menyebarkan fitnah dan sebelah pihak lagi terpaksa berusaha menangkis fitnah itu.

Natijah akibat perbuatan itu boleh mencetus persengketaan dan mungkin berakhir dengan tragedi kerugian harta benda dan nyawa. Individu yang suka menyebar fitnah sentiasa mencari kejadian atau berita boleh dijadikan bahan fitnah.
Dengan sedikit maklumat, berita itu terus disebarkan melalui pelbagai saluran yang merebak dengan mudah. Berita sensasi, terutama berkaitan individu ternama dan selebriti mudah mendapat perhatian khalayak.

Justeru, Allah memberi peringatan mengenai bahaya fitnah. Firman-Nya yang bermaksud: "Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhannya." (Surah al-Baqarah, ayat 191)

Apabila fitnah tersebar secara berleluasa, ia bermakna nilai agama sudah musnah dalam diri seseorang atau masyarakat. Islam bertegas tidak membenarkan sebarang bentuk fitnah biarpun untuk tujuan apa sekalipun.

Rasulullah SAW bersabda bermaksud:"Akan muncul suatu ketika di mana ilmu Islam dihapuskan, muncul pelbagai fitnah, berleluasa sifat kedekut dan banyak berlaku jenayah." (Hadis riwayat Muslim)

Penyebaran fitnah mudah berlaku dalam era teknologi komunikasi moden sekarang. Kemudahan khidmat pesanan ringkas (SMS), laman web dan emel membolehkan penyebaran maklumat tanpa memerlukan bertemu secara berdepan, lebih mudah, cepat, meluas dan murah.

Teknologi yang sepatutnya digunakan untuk kebaikan disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah. Penyebaran fitnah melalui SMS yang berleluasa memaksa kerajaan menetapkan peraturan semua pemilik kad prabayar didaftarkan.

Islam mempunyai kaedah lebih ketat bagi memastikan kebenaran sesuatu berita supaya tidak terperangkap dengan berita berunsur fitnah. Wajib bagi Muslim menghalusi setiap berita diterima supaya tidak terbabit dalam kancah berita berunsur fitnah.

Sebarang berita diterima perlu dipastikan kesahihannya. Kebijaksanaan dan kewarasan fikiran amat penting digunakan bagi memastikan tidak terpedaya dengan berita berunsur fitnah.

Firman Allah bermaksud:"Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan." (Surah al-Hujurat, ayat 6)

Banyak pihak yang turut terbabit menyebar fitnah sebenarnya tidak mempunyai sebarang kepentingan berkaitannya. Tetapi, disebabkan amalan menyebar fitnah sudah menjadi kebiasaan, banyak yang turut menyertainya dan seperti mendapat kepuasan daripada perbuatan itu.

Fitnah biasanya disebarkan bertujuan memburukkan individu atau kumpulan. Pada masa sama, perbuatan itu dapat menonjolkan dirinya sebagai lebih baik dan lebih layak berbanding orang yang diburukkan itu.

Dosa membuat fitnah digolongkan sebagai dosa sesama manusia. Justeru, dosa itu tidak akan diampunkan Allah, melainkan orang yang difitnah itu memberi keampunan terhadap perbuatan itu.

Mungkin ramai menyangka perbuatan menyebarkan berita fitnah sekadar satu kesalahan kecil. Sebab itu, perbuatan seumpamanya dilakukan seperti tiada apa merugikan.

Hakikatnya, dosa membuat fitnah menjauhkan diri dari syurga. Sabda Rasulullah SAW bermaksud:"Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah."(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Dosa menyebar fitnah umpama api membakar ranting kering kerana ia cepat merebak dan akan menjadi abu sepenuhnya. Dosa menyebar fitnah menyebabkan pahala terdahulu dihilangkan sehinggakan penyebar fitnah akan menjadi muflis di akhirat nanti.

Penyebar khabar angin biasanya menyebut perkataan "dengar khabar" mengenai berita yang disebarkan. Bagaimanapun, apabila berita tersebar daripada seorang ke seorang, maklumat yang belum sahih itu sudah hilang dan kemudian disebarkan seperti berita benar.

Dalam Islam, sesuatu berita benar tetap tidak boleh disebarkan jika orang yang berkaitan cerita itu tidak mahu ia disebarkan kepada orang lain. Menyebarkan berita benar tetap dilarang, inikan pula menyebarkan berita tidak benar.

Imam Ghazali dalam buku "Ihya Ulumuddin" menjelaskan perbuatan membocorkan rahsia orang lain dan menjejaskan kehormatannya dengan cara membuka rahsianya yang tidak mahu diketahui orang lain dianggap sebagai perbuatan mengadu-domba dan fitnah.

Mengenai berita benar dan berita tidak benar yang disebarkan tanpa kebenaran atau kerelaan orang berkaitan, Rasulullah SAW bersabda bermaksud:"Adakah kamu semua mengetahui apakah ghibah (mengumpat)? Sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Lalu Baginda meneruskan sabdanya: Kamu berkata mengenai saudara kamu perkara yang tidak disenanginya. Lalu ditanya oleh seorang sahabat: Walaupun saya berkata perkara yang benar-benar berlaku pada dirinya?’ Rasulullah bersabda lanjut: “Jika kamu berkata mengenai perkara yang benar-benar berlaku pada dirinya bererti kamu mengumpatnya, jika perkara yang tidak berlaku pada dirinya bererti kamu memfitnahnya.” (Hadis riwayat Abu Hurairah)

Larangan mencari dan membocorkan rahsia orang lain jelas dilarang Allah seperti dijelaskan dalam firman-Nya bermaksud:"Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain." (Surah al-Hujurat, ayat 12)

Justeru, setiap Muslim perlu bijak menilai sesuatu berita bagi mengelak daripada menerima dan kemudian menyebarkan sesuatu berita berunsur fitnah.Perkara pertama perlu diberi perhatian untuk memastikan kesahihan berita ialah memastikan sumber berita itu, yakni siapakah yang mula menyebarkan berita dan rantaian orang yang membawa berita itu.Umat Islam tentu tidak lupa pada sejarah menyebabkan kematian khalifah ketiga kerajaan Islam di Madinah iaitu Uthman Affan, yang berpunca daripada fitnah disebarkan kumpulan ekstremis agama.

Penyebaran fitnah turut menjadi penyebab kepada peperangan sesama Islam atau perang saudara ketika zaman pemerintahan Saidina Ali dan zaman selepas itu.Fitnah juga meruntuhkan kekuatan Bani Umaiyah malah, sejarah juga telah membuktikan kejatuhan empayar besar kerajaan Melayu Melaka tidak terkecuali kerana fitnah.Justeru marilah kita kembali kepada landasan Islam dalam kehidupan kita berhubung sesama manusia. Ubatlah penyakit hati kita dengan memperbanyakkan taubat,menuntut ilmu agama,memperbanyakkan amal soleh dan selalu berzikir kepada Allah.Jauhilah amalan fitnah yang mampu merosakkan agama,bangsa dan negara.

Ahad, 20 Februari 2011

FORUM "DIRIMU KEKASIH ALLAH"

Alhamdulillah...selesai sudah program Minggu Himpunan"Dirimu Kekasih Allah".Tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan program yang penuh bermakna ini.Program yang julung kalinya diadakan di Bandar Baru Salak Tinggi ini dengan kerjasama Majis Perbandaran Sepang,Pejabat Agama Islam Daerah Sepang,Masjid Jamek Sultan Hisamudin,Persatuan Penduduk taman-taman sekitar BBST dan surau-surau sekitar BBST.Pada hemat saya program yang diisi dengan pelbagai aktiviti seperti pertandingan Perarakan MulidurRasul,pertandingan bercerita,syarahan,azan dan deklamasi sajak ini telah mampu memberi kesedaran serta keinsafan kepada penduduk tentang perjuangan Rasulullah saw dan para sahabat baginda.

Kemuncak dalam program ini iaitu Forum Perdana "Dirimu Kekasih Allah" dengan dibarisi oleh ahli panel yang hebat dan terkenal iaitu Yang Berbahagia Dato' Hassan Mahmud al-Hafiz dan Ustaz Zulkarnain Hamzah al-Hafiz telah mampu menarik ribuan ahli kariah ke masjid.Dalam forum ini,ahli panel telah menekankan betapa penting kita sebagai umat Islam hari ini berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah baginda Rasulullah saw.Punca utama keruntuhan umat Islam,kerosakan aqidah yang meruncing,keruntuhan akhlak yang membimbangkan serta perpecahan umat Islam yang menghinakan hari ini kerana kegagalan umat Islam menjadikan Rasulullah saw sebagai contoh dalam watak-watak kehidupan mereka.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh ustaz Zulkarnain Hamzah al Hafiz,bahawa umat Islam pada hari ini perlu ada golongan pejuang yang mendokong dan menyokong seperti pada zaman Rasulullah saw.Perlu ada golongan tua seperti Abu Bakar As-siddiq,golongan muda seperti Ali bin Abu Talib,golongan wanita seperti Siti Khadijah atau Asma' Abu Bakar,golongan orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf dan golongan agama seperti Abdullah bin Mas'ud.Corak penyampaian yang cukup menarik serta diselitkan dengan unsur-unsur kecindan oleh ustaz Zulkarnain dan Dato' Hassan Mahmod telah memberi keyakinan kepada saya selaku moderator pada malam itu bahawa segala yang disampaikan mampu mennyuntik semangat dan kefahaman yang jitu tentang Islam.

Marilah kita sama-sama mempertahankan Rasulullah saw dan Islam yang dibawa.Pastikanlah segala jiwa,jasad dan harta kita untuk Allah Rabbul Jalil.Pastikan setiap nafas yang disedut dan dihembus,setiap darah yang mengalir dan setiap nadi yang berdenyut untuk Islam yang tercinta dan dijunjung.Pastikanlah setiap generasi muda kita adalah askar-askar yang sedia berjihad dan syahid dijalan Allah Taala seperti kata pepatah:
"Jadilah benih yang bernas,
seribu tahun dijemur panas,
digetus digetas binatang buas,
tetap tumbuh mencetus tunas."
Semoga kita bertemu lagi dalam "Minggu Himpunan Dirimu Kekasih Allah" pada masa akan datang sekiranya diizinkan Allah.Akhirnya marilah kita kemaskan barisan jihad dengan kita hayati Firman Allah Taala yang bermaksud"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang pada jalanNya dalam satu barisan seperti satu bangunan yang kukuh"(as-Saff:4)

Selasa, 8 Februari 2011

BENARKAH KITA BERJUANG?
Wahai orang yang beriman ! Apa yang telah berlaku kepada kamu ?

Apabila kamu diseru , agar turun ke medan untuk memperjuangkan agama Allah swt. tiba - tiba kamu memberatkan papan punggung kamu ke permukaan bumi [ malas ]

Kenapa jadi begitu ? adakah kerana kamu lebih sayang kepada kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat ?

Ketahuilah ! sesungguhnya kehidupan dunia yang kamu dambakan itu , berbanding akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah swt. adalah sangat kecil nilainya disisi Allah swt .

Jika sekiranya kamu lengah untuk menunaikan amanah perjuangan , nescaya kamu akan diazab oleh Allah swt dengan azab yang sangat pedih .

Maksud Firman Allah swt dari surah at Taubah . Ayat : 38 - 39

Seseketika dalam mengharungi perjuangan ini , alangkah kita duduk sejenak untuk menganalisa atau bermuhasabah diri . Memandang jauh ke dalam jiwa dengan menyelaminya secara jujur dan telus terhadap diri sendiri . Lalu kita ajukan pada diri satu soalan , benarkah kita berjuang ?

Berjuang yang dimaksudkan di sini ialah bekerja gigih dengan segala upaya dan daya malah mengambil segala ruang dan peluang untuk menjulang kalimah Allah swt sehingga ia mengatasi ideologi ciptaan manusia , meskipun terpaksa berhadapan dengan tribulasi dan implikasi yang mengancam kepentingan diri .

Atas alasan dan tujuan tersebut , kita menyertai jamaah Islam ini bagi memastikan aspirasi perjuangan suci itu dapat kita laksanakan secara lebih berkesan . Persoalannya , benarkah kita berjuang ?

Benarkah kita berjuang ? , kalau hanya mengisi borang dan mendaftar diri sebagai anggota jamaah Islam tetapi gagal untuk komited [ iltizam ] dengan segala aktiviti amal jamaei yang dianjurkan oleh jamaah . Kita hanya mampu mentarbiyah tetapi tidak boleh ditarbiyah . Mampu mengarah tetapi tidak boleh diarah . Mampu menegur tetapi tidak boleh ditegur .

Benarkah kita berjuang ? , dengan hanya semata - mata kerap menghadhiri ceramah - ceramah umum tetapi liat untuk hadir dan menekuni program - program khusus seperti usrah , liqa fikri , tamrin , mukhayyam dan pelbagai aktiviti spiritual seperti qiamulail , al mathurat dan zikrullah . Program ceramah dilihat lebih penting sebab kita dapat publisiti sedang usrah ni hanya dihadhiri oleh 10 orang , tidak glamour langsung !

Benarkah kita berjuang ? , apabila kita selalu sahaja gagal melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah digalaskan ke atas pundak kita sebagai pimpinan jamaah walau dimana peringkat posisi kepimpinan kita . Mesyuarat sering tidak hadhir dan kalau pun hadhir hanya dengan kepala kosong . Lebih malang , ada mesyuarat dalam mesyuarat dan ada mesyuarat selepas mesyuarat .

Benarkah kita berjuang ? , sedang banyak masa kita habiskan untuk bersahaja dan mengelamun dalam mengimpi kemenangan . Hanya pandai mengomel dan mengkritik kesalahan anggota jamaah yang lain tetapi kita sendiri hanya mampu berdiri di tepian gelanggang . Kerja kita tidak beres tetapi nak ambil kerja orang lain . Kalut tidak bertempat .

Benarkah kita berjuang ? , seringkali kita mengabaikan hak ukhuwwah atau persaudaraan Islam sesama anggota . Cepat berburuk sangka malah sedikit berbeza pendapat kita terus menyerang pemikiran dan peribadinya seolah - seolah ia adalah musuh tradisi perjuangan kita . Kita rasa hanya kita sahaja yang hebat , berilmu dan berpengalaman . Pintar berhujjah dan berdebat . Kita pandang sahabat pun hanya dengan sebelah mata , penuh rasa benci . Senyum dan bersalam hanya untuk bermuka - muka .

Benarkah kita berjuang ? , suka sangat kita dedahkan rahsia jamaah . Setiap bilah dan patah perkataan yang dibincang dalam mesyuarat kita tulis dalam blog atau web site . Kita jadikan ia bahan sensasi untuk melariskan web site kita jua dengan harapan orang kata kita berani menegakkan kebenaran dan berani melampirkan fakta . Hanya kita yang mahu mempertahankan Islam dan jamaahnya sedang orang lain adalah pengkhianat yang perlu ditumpaskan .

Benarkah kita berjuang ? , kerana wawasan dan sesuatu gagasan pemikiran itu dilahirkan oleh pemimpin atau anggota jamaah yang kita tidak suka , maka kita tolak mentah - mentah . Lebih malang kita kasar dalam menolak dan kita lancang dalam berbicara . Langsung kita tidak hiraukan adab ikhtilaf sebaliknya apa yang kita inginkan ialah bagaimana kita nak menang dan pandangan kita yang diterima pakai .

Benarkah kita berjuang ? , kita sanggup mencantas sahabat seperjuangan dengan cara yang tidak bermoral agar dia jatuh dan kita yang naik jadi pemimpin . Kita melobi habis kawasan dan negeri bagi memastikan kita atau calun pemimpin yang kita suka mencapai kemenangan . Soal mampu atau tidak , soleh atau tidak bukan lagi menjadi ukuran . Ukuran tepat ialah dia mesti dari team kita .

Benarkah kita berjuang ? , wala' atau taat setia kita telah berbelah bahagi , bukan lagi kepada pimpinan jamaah tetapi di sana ada individu berpengaruh dan ia berada di luar jamaah yang sangat kita kagum karektornya . Sedang pimpinan kita sendiri dilihat kolot dan tidak hebat . Kita tidak berdiri teguh di belakang pimpinan kita sebaliknya kita teguh berdiri dan menyokong pemimpin dari luar jamaah kita sendiri .

Benarkah kita berjuang ? , hubungan kita hanya terhad kepada golongan dan team kita . Dakwah kita tidak melebar kepada semua golongan termasuklah non muslim .Kita hanya hebat dalam gelanggang kita sendiri . Kita orang PAS ceramah pasal PAS dalam markas PAS kepada orang PAS , habis tu bila Islam ni nak lePAS ?

Benarkah kita berjuang ? , peribadi kita tidak melambangkan inspirasi perjuangan .Kita malu sipu nak jelaskan dasar perjuangan kerana keterlaluan mahu menjaga hati . Suara Islam mahu diliberalkan atas alasan orang belum memahami Islam . Penampilan diri juga dinuetralkan agar tidak dianggap fundamental .

Benarkah kita berjuang ? , kita banyak ketawa dan hidup dalam kemewahan . Kita tidak mampu menyelami kesusahan dan kepayahan yang dihadapi oleh para murabitun jamaah yang ikhlas berjuang , jauh sekali untuk rakyat yang terhimpit . Gaya hidup hampir menyerupai musuh malah meluka perasaan anggota jamaah sendiri

Benarkah kita berjuang ? , ibadah kita kurang . Hubungan kita dengan Allah swt jauh . Gagal solat berjamaah dan membaca al quran pada kekerapan yang lebih berbanding orang awam . Kehalusan budi dan ketulusan hati tidak kita dimiliki . Ucapan kita menampakkan kesombongan dan tindakan kita tidak berhemah . Suka pandang rendah pada orang lain jauh sekali mahu menghormati mereka .

Benarkah kita berjuang ? , kadang - kadang kita pun keliru mengenai konsep kepimpinan jamaah kita sendiri . Kita sebut kepimpinan ulama' tetapi kita tidak beradab dengan ulama' . maki hamun ulama' dan menista mereka menjadi kalimah yang meniti di bibir kita tanpa rasa bersalah apalagi berdosa .

Benarkah kita berjuang ? , kerana kita pun tidak jelas matlamat dan hala tuju perjuangan . jamaah kita ni gerakan Islam ke ? atau parti politik semata ? Slogan perjuangan pun gagal kita hayati . Matlamat kita , dustur kita , landasan kita , ikutan kita , cita - cita kita tidak mendarah daging dalam diri kita . malang , sering kita ni cakap lain tetapi tindakan kita lain pula .

Benarkah kita berjuang ? , banyak sungguh dosa kita . Makin berjuang makin tambah dosa . Dosa mengumpat , dosa mengutuk , dosa salah sangka , dosa mencantas , dosa memfitnah , dosa menipu , dosa tidak taat kepada pimpinan , dosa tidak tunai amanah perjuangan , dosa dedah rahsia jamaah , dosa khianat kepada sahabat seperjuangan , dosa hipokrit , dosa melukakan hati anggota jamaah , dosa dedahkan aib pimpinan dan anggota jamaah , dosa mata , dosa tangan , dosa kaki , dosa telinga , dosa mulut , dosa hati , dosa otak , dosa .... , dosa .... , dosa .....dan dosa .....

Ya Allah ! benarkah kita ni berjuang ? atau kita selama ini hanya bermain dan menambah beban dosa dalam perjuangan buat diri kita sendiri .

hayya bina nu'min saah ! ayuh kita kita bersimpuh seketika untuk kita merenung [ introspection ] jauh ke dalam jiwa kita . Terlebih dulu kita buangkan segala alasan membela diri , sikap menyalahkan orang lain dan rasa diri dipihak benar . Sebaliknya cari alasan untuk menyalahkan diri agar kita insaf , jangan bela diri supaya dirasa diri kita juga perlu dihukum dan kumpulkan rasa bersalah itu atas diri kita sendiri agar kita tidak angkuh untuk mengakui kesilapan sendiri .

Sahabat ku semua , marilah kita bermuhasabah agar kita dekat dengan Allah swt dan kita segera diberikan nusrahNya . Insyaallah , muhasabah ini akan memulihkan hubungan kita yang retak , perjuangan kita yang tergugat , dan kedudukan kita yang kian jauh dari Allah swt .

Masih banyak item untuk dipersoalkan pada diri kita dengan mulakan pertanyaanbenarkah kita berjuang ? semoga kita diridhai oleh Allah swt .

Selamat berjuang sahabat ku !

Isnin, 31 Januari 2011

SEMANGAT RASULULLAH SAW

Segala puji bagi Allah Taala,pencipta sekalian alam.Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita nabi Muhammad s.a.w.,penghulu sekalian nabi dan rasul.Alhamdulillah,kita telah pun memasuki bulan Rabiul Awal iaitu bulan kelahiran Rasulullah saw.Bersempena bulan ini marilah kita sama-sama mengingati semula perjuangan baginda sehingga baginda sanggup menggadaikan dan mempertaruhkan nyawanya hanya semata-mata ingin melihat Islam tersebar dengan jayanya.Adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk mendidik diri dan keluarga kita supaya mencintai dan mengasihi Rasulullah saw sebagaimana sabdanya yang bermaksud yang bermaksud:"Didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara iaitu cintakan nabi kamu(Nabi Muhammad saw),dan ahli keluarganya serta membaca al-Quran."


Selain daripada itu,penulis kepada buku Fiqh Sirah iaitu Dr.Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti telah menyatakan bahawa menjadi satu kewajipan kepada kita untuk mempelajari sejarah perjalanan hidup Rasulullah saw dengan menyenaraikan beberapa tujuan iaitu:


1-Memahami peribadi nabi Muhammad saw menerusi penghidupan dan suasana kehidupan baginda sendiri.Ini bagi membuktikan bahawa nabi Muhammad saw bukan hanya seorang manusia yang mempunyai kebijaksanaan,malah baginda adalah Rasullullah yang menerima wahyu dan taufiq daripada Allah Taala.

2-Supaya manusia boleh mencontohi kehidupan Rasullullah saw yang unggul dalam segenap dan segi kehidupan supaya boleh dijadikan dasar-dasar hidup.

3-Mampu membantu manusia untuk memahami al-Quran dengan lebih mendalam.

4-Orang Islam dapat mengumpul seberapa banyak kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar.

5-Supaya dapat menjadi panduan kepada pendakwah,pendidik,pemimpin dan semua golongan dengan memahami kaedah dan methodogi yang digunapakai oleh baginda Rasulullah saw untuk menarik manusia kepada Islam.


Pada hari ini kita meninjau dan membuat kesimpulan,ramai dikalangan umat Islam yang melupakan atau melalaikan diri mereka daripada memahami perjuangan Rasulullah dan para sahabat baginda dalam menegakkan kalimah Allah.Anak-anak muda kita atau kita sendiri lebih mengetahui dan mengambil berat tentang kehidupan artis berbanding Kekasih kita nabi Muhammad saw.Alangkah malunya kita mengaku umat nabi Muhammad saw sedangkan kita tidak mengenalinya.Ingatlah adalah menjadi syarat bagi kita untuk dicintai oleh Allah

Rabu, 5 Januari 2011

SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PERUBAHAN

Assalamualaikum.

Salam Maal Hijrah 1432 dan selamat menyambut tahun baru 2011 masihi.Saya percaya dan yakin saudara semua telahpun memulakan azam dan tekad yang baru untuk berubah.Atau mungkin kita masih terkial-kial melunaskan azam yang lalu yang belum kesampaian.Atau kita telah melupakan segala azam tersebut sehingga menjadi kubur yang tidak bernesan.Atau mungkin kita masih bergalumang dengan tingkahlaku yang buruk dan memalukan walaupun sudah berjuta kali bertekad dan berazam meninggalkan perbuatan keji tersebut.Aduh!Terasa pedih dan sakit sekali sekiranya kita hanya pandai bercakap,pandai bertekad atau pandai berniat tetapi tak pernah berusaha untuk merealisasikan segalanya sehingga mengundang kemurkaan Allah.Firman Allah Taala yang bermaksud:" Amat besar kebencian Allah sekiranya kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu melakukannya."(Surah Saff:3).
Justeru itu saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat dan meneliti syarat-syarat bagi memastikan kejayaan dapat dikecapi dalam azam untuk kita berubah pada tahun ini.Syarat-syaratnya adal seperti berikut:

1-Niat
Perubahan yang kita ingin lakukan hendaklah berniat untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala,bukan kerana manusia,bukan kerana pangkat dan harta.Setiap perbuatan yang dilakukan kerana Allah akan mendapat bantuan dan pertolongan Allah.Begitu juga perbuatan itu akan menjadi ibadah yang mendapat pahala dan keberkatannya.
Firman Allah Taala yang bermaksud:"Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya."(al-Baiyinah:5)

2-Memastikan perubahan yang dilakukan itu tidak menyalahi syariat yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah s.a.w.

3-Perubahan ini hendaklah dilakukan dengan penuh istiqamah dan bersungguh-sungguh bukan hanya angan-angan kosong yang meniti dibibir tapi tak kesampaian.Rasulullah bersabda yang bermaksud:"Sesungguhnya Allah menyukai salah seorang daripada kamu yang melakukan kerja dengan tekun."

4-Berani melakukan dan melaksanakan perubahan iaitu kita bersedia menghadapi sebarang risiko ketika melakukan perubahan.Kita boleh menyingkap sejarah yang berlaku kepada Rasulullah s.aw. yang berani berhadapan dengan risiko dibenci oleh kaumnya,dipulau,dicaci dan dihina serta diancam untuk dibunuh hanya kerana mengajak kaumnya membuat perubahan daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah yang Esa dan meniggalkan perbuatan keji kepada akhlak yang terpuji.

5-Banyakkan berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kekuatan daripadaNya kerana doa adalah senjata yang paling utama bagi orang-orang yang beriman.

Oleh yang demikian,apabila kita dapat memenuhi syarat-syarat berikut,mudah-mudahan dengan izin Allah kita berjaya merealisasikan azam untuk berubah kepada yang lebih baik dan direhaiNya.Semoga Allah mempermudahkan urusan kita dan menyempurnakannya dengan baik Insyaallah.Amin.